Velkoobchodní dodavatel květinářských potřeb
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

Nákupní a reklamační řád

Úvod » Nákupní a reklamační řád
Obchodní podmínky prodeje a podmínky pro komunikaci a objednávání zboží prostřednictvím
prezentace umístěné na internetové adrese www.molinek.cz

Sídlo: Postřekov 165, 345 35 Postřekov, Česká republika
IČ: 10333533 DIČ: CZ530816270

Registrace Ev.č.: 340101-265-01 ze dne 17.8.1992 vedená u Živnostenského úřadu v Domažlicích.

Velkoobchodní dodavatel květinářských potřeb

Záměr prezentace
Přiblížit naší práci stávajícím zákazníkům a oslovit nové zájemce. Záměr je podporován bohatou
fotodokumentací pro případné inspirování tvorby s použitím našich výrobků. Usnadnit obchodní
komunikaci s efektivním a ohleduplným využíváním zdrojů.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídi platnými zákony.

Vztahují se výhradně na subjekty registrované s přiděleným Identifikačním číslem - právnickou
osobu či osobu, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání.

Pokud návštěvník, osoba neregistrovaná u příslušného úřadu nebo soudu se zájímá o zboží zde
prezentované, má možnost se obrátit na blízkého květináře s žádostí o objednání tohoto zboží.

Fotografie
Fotografie jsou ilustrační v převážné míře však odpovídají skutečnosti.

Kupující, zákazník, kategorie zákazníků
Fyzické a právnické osoby s živnostenským oprávněním pro prodej nebo použití zde nabízeného
zboží.

Ceny
Ceny uvedené v prezentaci mají informativní charakter a odpovídají účtovaným cenám s výhradou
práva cenu měnit bez ohledu na cenu uvedenou v prezentaci. Kupující vždy dostane kvalitní
cenovou informaci.

Registrace v prezentaci - uživatelský účet
Na základě registrace provedené kupujícím na webové stránce a po ověření všech zadaných údajů
zařadíme kupujícího do příslušné kategorie zákazníků a tuto skutečnos a případné další informace
sdělíme co nejdříve a to dle našich možností na uvedenou internetovou adresu kupujícího. Do té
doby registrace umožňuje kupujícímu prezentaci zboží prohlížet bez možnosti přístupu k
orientačním cenám příslušné kategorie zákazníků a zobrazují se mu ceny pro maloobchodní prodej
nebo žádné. Údaje uvedené v uživatelském účtu ověřujeme v systémech k tomu určených.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti k prodávajícímu.

Uzavření kupní smlouvy a objednání zboží
Veškeré zboží umístěné v prezentaci má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít
kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Uváděné ceny jsou informativní a odpovídají kategorii
zákazníka. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
způsobem identifikuje objednávané zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní
smlouvy.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.
Kupní smlouvu považujeme za uzavřenou potvrzením přijaté objednávky odeslané na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Prodávající je
vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).

Dodací a platební podmínky
Dodání zboží zajišťujeme v periodě šesti týdnů, nebo na základě osobní dohody o dodání, při
vhodnosti vozidlem naší distribuce, nebo prostřednictvím pošty.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Česká republika - Česká pošta dle sazebníku od 129,- Kč do hodnoty zboží k úhradě 2.200,- Kč.
Nad tento limit je poštovné a balné v ceně.

Slovenská republika - poštovné 12,- EUR do hodnoty zboží k úhradě 90,- EUR.
Nad tento limit je peštovné a balné v ceně.

Úhrada za zboží
platba v hotovosti při převzetí zboží osobně
platba předem s úhradou na účet, nebo v hotovosti na základě zálohové faktury
platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá dopravce
po dohodě s kupujícím platba bankovním převodem na základě faktury
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Reklamace
Kupující přebere od přepravce zboží a překontroluje kvalitativně i kvantitativně jeho shodu s
deklarovaným stavem. Na případnou neshodu upozorní kupující prodávajícího osobně, e-mailem
nebo telefonicky ve vlastním zájmu v co nejkratší době. V případě potřeby lze doplnit např.
fotografií. Každé řešení případné neshody bude projednáno samostatně.

                                                                                   Postřekov 1.3.2021 majitel: Jaroslav Molinek